SYC - Aktualności

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Nowe galerie

Dodano zaległe galerie z tegorocznych wydarzeń, zapraszamy!

 

Walne Zgromadzenie Członków

Ahoj,
potwierdzamy termin Walnego Zgromadzenia, czyli 2 grudnia 2017.
Zgromadzenie odbędzie się na auli 200 na wydziale Górniczym przy ul. Akademickiej 2 o godzinie 16.00.

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w Statucie konieczna jest obecność co najmniej połowy członków z głosem stanowiącym, czyli członków zwyczajnych mających opłacone składki oraz członków honorowych Śląskiego Yacht Clubu. Dlatego też prosimy wszystkich o obecność na zebraniu oraz o informację zwrotną dot. obecności.
Plan Zebrania:
1. Przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania.
2. Powołanie Przewodniczącego.
3. Przedstawienie kandydatów na Sekretarza Zebrania.
4. Powołanie Sekretarza.
5. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
7. Ustalenie porządku obrad.
8. Oświadczenie Komandora SYC.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
11. Głosowanie nad przyznaniem Honorowego Członkostwa Śląskiego Yacht Clubu następującym osobom: Jacek Wacławski, Teresa Kuczkowicz-Kania.
12. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie wraz z ich uzasadnieniem.
13. Głosowanie nad zmianą Statutu.
14. Przedstawienie planów związanych z inwestycją „Stanica Żeglarska w Rzeczycach”.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie zebrania.
Zarząd SYC

 

 

60-lecie SYC - Piknik Żeglarski

Drodzy Przyjaciele, Żeglarze…

Dumni z jubileuszu 60-lecia istnienia Śląskiego Yacht Clubu przy Politechnice Śląskiej mamy zaszczyt zaprosić na Piknik Żeglarski, dnia 17 czerwca 2017 roku w Ośrodku Maytur nad jeziorem Dzierżno Małe k. Pyskowic.

Apel inaugurujący obchody rozpocznie się o godz. 12:00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia, a poniżej kilka informacji związanych z tym wydarzeniem.

Z żeglarskim pozdrowieniem,

Zarząd Śląskiego Yacht Clubu przy Politechnice Śląskiej

Więcej…